Federatie NRKDe naam ‘Federatie’ zegt het eigenlijk al: binnen de Federatie NRK bevinden zich meerdere brancheverenigingen die actief zijn in de rubber- en kunststofindustrie. Als overkoepelend orgaan draagt de Federatie zorg voor de belangenbehartiging voor de gehele rubber- en kunststofindustrie.

De brancheverenigingen binnen de NRK nemen de meer sectorale belangenbehartiging voor hun rekening. Met deze opzet van algemene en specifieke belangenbehartiging is er binnen de Federatie NRK ruimte gecreëerd voor de veelzijdigheid, die onze branche zo eigen is. Binnen de NRK zullen dan ook alle rubber- en kunststofbedrijven zich thuis voelen.

Innovatief de boer op
De rubber- en kunststofindustrie moet innovatief en slagvaardig de boer op. Met name met het oog op ontwikkelingen als de technologische vooruitgang, strengere overheidsmaatregelen en internationalisering. Zij zullen zich intensief moeten bezighouden met innovatie en versterking van de concurrentiepositie, zonder de ‘thuismarkt Nederland’ uit het oog te verliezen.

Samenwerken
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de geboden kansen, biedt synergie meerwaarde. En steeds meer kunststofbedrijven zijn gaan samenwerken. Dat betreft niet alleen de samenwerking tussen rubber- en kunststofverwerkers met de leveranciers van grondstoffen en machines, maar dat geldt ook voor de verwerkers onderling. De sfeer is opener geworden en er worden steeds vaker gezamenlijk opdrachten opgepakt. Door uit te gaan van eigen kennis en kunde kunnen zij heel goed samenwerken met andere verwerkers die weer hún expertise inbrengen. Door de krachten te bundelen, maakt de rubber- en kunststofindustrie zich sterk voor de toekomst. Dat geldt niet alleen voor de kunststof- en rubberbedrijven, maar ook voor de samenwerking binnen de NRK.

Contactgegevens
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Vlietweg 16 Leidschendam

T 070 – 444 06 60
F 070- 444 06 61
info@nrk.nl
www.nrk.nl

Share this: