Windesheim_logo_ZG_RGB-DEF
Engineering & Design is binnen hogeschool Windesheim de plek waar we studenten opleiden voor het technisch werkveld/industrie in de breedste zin. Het gaat hierbij om zowel om creatieve-, ondernemende-, bedrijfskundige- als technische skills. Onder Engineering & Design vallen vijf voltijd- en drie deeltijdopleidingen.

Voltijdonderwijs
Elektrotechniek
Industrieel Product Ontwerpen
Logistics Engineering
Technische Bedrijfskunde
Werktuigbouwkunde

Deeltijdonderwijs
Ad Industriele Automatisering en Robotica
Ad Logistiek
Ad en bachelor Technische Bedrijfskunde

Naast de associate degree en bachelor opleidingen bieden we ook losse modules en cursussen aan. Raadpleeg onze website, www.windesheim.nl/werkenstudie, voor het meest actuele aanbod.

Community of practice
Binnen Engineering & Design zijn twee thema’s actief welke in een ‘community of practice’ worden vormgegeven, namelijk Duurzaamheid en Fabriek van de Toekomst. In deze ‘community of practice’ vindt er kennisuitwisseling plaats tussen bedrijf, studenten en docenten door gezamenlijk aan opdrachten te werken binnen deze thema’s.

Bedrijfsleven
De industrie is altijd op zoek naar goed opgeleide technici. Engineering & Design speelt hierop in door de hierboven genoemde opleidingen aan te bieden en versterkt daarmee de (internationale) concurrentiepositie van het bedrijfsleven in Oost-Nederland, maar ook daarbuiten. Heeft u als bedrijf een stage en/of een afstudeeropdracht voor de genoemde opleidingen? Klik dan op de gewenste opleiding voor meer informatie.

Adres

Hogeschool Windesheim
Afdeling S E D
Campus 2-6

Postbus 10090
8000 GB Zwolle

Telefoon 

088 469 99 11

http://www.windesheim.nl

m.m.hullen@windesheim.nl

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *