NRK PVT Kunststofverwerkers vertegenwoordigt ruim 100 bedrijven in Nederland die thermoplasten, biopolymeren en thermoplastische composieten verwerken door middel van spuitgieten, thermovormen, extruderen, blaasvormen en rotatiegieten.

Er wordt samengewerkt met de Federatie NRK, waarin ruim 20 branches met ruim 350 leden, zijn verenigd. De Federatie behartigt de industrie brede thema’s. NRK PVT focust zich op (productie)techniek en innovatie in kunststof.

Onontbeerlijk | samenwerken geeft meerwaarde

NRK PVT heeft een constant aanbod van innovatie- en onderzoeksprojecten waaraan leden mee kunnen doen. Wij nemen ook deel aan IPC-projecten en MJA-trajecten van de overheid. Zo komen leden in contact met gelijkgestemden en met partners in het RKI-innovatienetwerk van de rubber- en kunststofindustrie, zoals de topsectoren, hogescholen, kennisinstellingen en Europese organisaties. Samen innovaties verder brengen geeft bewezen meerwaarde. Samenwerken ligt aan de basis van een sterke kunststofindustrie. NRK PVT stimuleert en faciliteert samenwerking gericht op innovatie of kennisoverdracht. Met dit doel ondersteunen wij bijvoorbeeld leden om gezamenlijk een onderzoeks-, innovatie- of kennisproject op te starten, of om scholing van personeel te organiseren.

Ondenkbaar | een wereld zonder kunststof

Kunststof zorgt wereldwijd voor maatschappelijke en economische vooruitgang. Het materiaal is uniek in kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid; ontwerpvrijheid kent geen grenzen. Bij het duurzamer, lichter en sterker maken van kunststof producten loopt de kunststofverwerkende industrie voorop. Producten, technieken en materialen innoveren continu. NRK PVT helpt leden bij de constante verbetering en vernieuwing van het bedrijf en bedrijfsprocessen.

Onmisbaar | kennis delen en beleven

Ook in de regelmatige NRK PVT-bijeenkomsten bewijst zich de waarde van het lidmaatschap. Elkaar ontmoeten geeft inzicht in persoonlijke ervaringen, bedrijfsvoering, uitdagingen en standpunten. De kennis en ideeën die u vergaart tijdens flashbijeenkomsten bij lidbedrijven, workshops, directeurenbijeenkomsten, inspiratiesessies en beurzen zijn onmisbaar voor het ondernemen, nu en in de toekomst, on- en offline.

Onbetaalbaar | de kracht van het collectief

Wie lid is van NRK PVT heeft 24/7 toegang tot actuele kennis over onder meer innovatie, technologie, subsidies, wet- en regelgeving. U maakt gratis gebruik van tools, zoals de Helpdesk Stoffen & REACH, het Voorspelmodel Grondstofprijzen en de Arbocatalogus.
De kracht van het collectief komt ook tot uiting in uitgebreide belangenbehartiging. Want het lidmaatschap van NRK PVT is inclusief de dienstverlening van de NRK. Zo is de vereniging vertegenwoordigd in het netwerk van de kunststofindustrie, nationaal en Europees. Bovendien komt de lobby voor de RKI-sector mede de leden van NRK PVT ten goede.

Contactgegevens
Postbus 420 2260 AK Leidschendam
Loire 150 Den Haag
T 070 – 444 06 60
info@pvt.nl
www.pvt.nl

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *