info@polyplasticum.nl

Disclaimer voor www.polyplasticum.nl

Algemeen

Stichting PolyPlasticum, hierna te noemen PolyPlasticum, verleent u hierbij toegang tot https://www.polyplasticum.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door PolyPlasticum en derden zijn aangeleverd. PolyPlasticum behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van PolyPlasticum.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PolyPlasticum.

In het bijzonder zijn prijzen als deze op de website staan onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting PolyPlasticum niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, te verveelvuldigen, door te sturen, te verspreiden, te hergebruiken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Ook is het niet toegestaan deze site te framen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Zoeken