info@polyplasticum.nl

Historie kunststof

Kunststof bestaat relatief kort. In 1850 werd in Amerika een van de eerste kunststoffen uitgevonden: celluloid. Daarmee werden vooral biljartballen gemaakt en dat betekende een belangrijke stap voorwaarts. Tot dat moment werden biljartballen voornamelijk gemaakt van de ivoren slagtanden van olifanten.

Bakeliet

De Belgische geleerde dr. L. H. Baekeland speelde een belangrijke rol in de historie van kunststof. In 1909, achttien jaar na zijn emigratie naar de Verenigde Staten, werd hij wereldberoemd met de fenolformaldehyde kunststoffen, die bakeliet werden genoemd. Die kunststoffen werden gebruikt voor de productie van radio’s, asbakken en telefoons, die nu collectors items zijn.

Bakeliet wordt nu nog gebruikt voor onder meer elektrische schakelaars.

Na de uitvinding van bakeliet ging de wetenschap zich met kunststof bezighouden. Daarmee brak het polymerentijdperk aan. In de jaren dertig kwamen er verschillende kunststoffen op de markt,waarvan nylon de belangrijkste was. Nylon was de eerste, moderne superplastic.

Nieuwe producten

Na 1945 ging het hard met kunststof. Het bleek dat niet alleen bestaande producten met dit nieuwe materiaal gemaakt konden worden, maar ook totaal nieuwe producten.

Tegenwoordig spelen kunststof en rubber een onmisbare rol in onze maatschappij.

Kunststofvezels worden bijvoorbeeld gebruikt voor lichte en comfortabele kleding. De auto-industrie gebruikt kunststof en rubber voor verlaging van het gewicht van de auto, terugdringing van het brandstofgebruik en vergroting van de veiligheid.

Ook de moderne gezondheidszorg kan niet meer zonder dit materiaal. Kunststoffen worden bijvoorbeeld gebruikt voor flexibele buizen voor een infuus, injectiespuiten, hechtgaren, pleisters, contactlenzen, hartkleppen en kunstknieën.

Aardolie

Aardolie is naast aardgas de belangrijkste grondstof voor de productie van kunststoffen. In de raffinaderij wordt aardolie door destillatie in meerdere fracties (bestanddelen) gescheiden. In de fractioneerkolom worden gas, benzine, petroleum en gasolie bij verschillende kooktemperaturen gescheiden.
Alle fracties bestaan uit koolwaterstofverbindingen die zich alleen door de grootte en structuur van de moleculen van elkaar onderscheiden.

De belangrijkste fractie voor de productie van kunststoffen is de ruwe benzine (nafta).

De ontstane benzine wordt in een thermisch slijtproces, ook wel ‘kraken’ genoemd, omgevormd tot ethyleen, propyleen, butyleen en andere koolwaterstofverbindingen. De kunststoffenindustrie gebruikt ongeveer 4 procent van de aardolieproducten die de raffinaderij verlaten.

Zoeken