info@polyplasticum.nl
< Terug naar sponsoren

Lectoraat Kunststoftechnologie Windesheim

Het lectoraat Kunststoftechnologie heeft als doel het hoger onderwijs in kunststoffen te bevorderen. Dat gebeurt onder meer door cursussen te geven, onderzoek te doen en projecten op te zetten. Het lectoraat doet vooral toepassingsgericht onderzoek naar de verwerking en het gebruik van kunststoffen. Duurzaamheid en mens- en milieugericht denken, staan hierbij centraal.

Nieuwe materialen

Het onderzoek richt zich vooral op de verwerkingskant van kunststoffen. Procesoptimalisatie en de toepassing van nieuwe materialen spelen hierin een grote rol. Recycling, milieubeheer, energiebesparing en het gebruik van biomaterialen zijn belangrijke onderzoeksgebieden.

Bedrijfsleven

De industrie is altijd op zoek naar goed opgeleide technici. Het lectoraat Kunststoftechnologie speelt hier op in en versterkt daarmee de (internationale) concurrentiepositie van het bedrijfsleven in Oost-Nederland, maar ook daarbuiten.

Polymer Science Park

Het lectoraat Kunststoftechnologie werkt nauw samen met het Polymer Science Park, een industriële broedplaats voor de kunststofindustrie. Lees meer over het Polymer Science Park.

Contactgegevens

Website Lectoraat Kunststoftechnologie Hogeschool Windesheim

Zoeken